Kerro näkemyksesi mediapoliittisen ohjelman valmisteluun

Uutinen 07.05.2018 16.25 fi

Ota kantaa mediapoliittiseen ohjelmaan (Kuva: Shutterstock.com)

Hallitus valmistelee mediapoliittista ohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2018. Siinä pyritään löytämään keinoja suomalaisen median monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Ohjelman valmistelutyötä on pohjustanut Tampereen ja Helsingin yliopistojen muodostaman konsortion tekemä selvitys media- ja viestintäpolitiikan nykytilasta. Tässä selvityksessä esiin nousseita teemoja on käsitelty kevään aikana kahdessa sidosryhmätyöpajassa.

Miten media-alan murrokseen vastataan? Millaisia käytännön toimenpiteitä ja linjauksia tarvitaan? Nyt haluamme kuulla sinun näkemyksesi.

Kiitos jo etukäteen ajastasi ja näkemyksistäsi! Vastaathan viimeistään 20.5.