Keskustelu tietoturvasta jatkuu Ota kantaa -sivuilla

Uutinen 30.12.2008 09.04 fi sv

Ota kantaa -sivuilla osoitteessa www.otakantaa.fi voi tammikuun loppuun asti keskustella tietoturva-asioista.

Tarkoituksena on kerätä netin ja sähköisten palvelujen käyttäjiltä ajatuksia siitä, miten verkkomaailmasta voitaisiin tehdä turvallisempi. Ideoita hyödynnetään laadittaessa kansallisen tietoturvastrategian toimintaohjelmaa.