Keskustelussa digitaalisen murroksen uudelle bisnekselle tarjoamat mahdollisuudet

Uutinen 30.06.2016 12.11 fi sv en

iPad (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kutsui joukon kansainvälisiä vaikuttajia keskustelemaan yhteiskunnan digitalisaatiosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Teemana olivat erityisesti digitalisaatiota hyödyntävät liiketoimintamallit, kuten jakamistaous ja muut kysyntään perustuvat toimintamallit.

Jakamiseen tai kysyntään perustuvat ja digitaalisuutta hyödyntävät palvelut haastavat yhä enemmän perinteistä liiketoimintaa. Näkyvimpiä esimerkkejä uusista liiketoimintamalleista ovat kansainväliset kuljetuspalveluja tarjoava Uber ja majoituspalveluja tarjoava Airbnb. Myös Suomessa on useita palveluntarjoajia, joiden toiminta perustuu esimerkiksi yhteiskäyttöön, uudelleen käyttöön tai kierrätykseen.

- Tilaisuudessa ruodittiin uusien liiketoimintamallien etuja ja haittoja, ja pohdittiin miten niiden avulla voidaan luoda kasvua ja hyvinvointia. Puntarissa olivat myös ideat siitä, mitä hallitusten ja poliittisten päättäjien tulisi tehdä digitaalisen liiketoiminnan edistämiseksi, ministeri Berner kuvailee käytyä keskustelua.

Keskustelu oli kutsutilaisuus, jonka osallistujat edustivat kansainvälisiä yrityksiä niin perinteisen liiketoiminnan kuin digitaalisuuteen perustuvan uuden liiketoiminnan parista.

Keskustelu järjestettiin ministeri Anne Bernerin johdolla Helsingissä torstaina 30. kesäkuuta 2016. Ministeri Berner on aiemmin tavannut kansainvälisiä liikenteen ja viestinnän huippuasiantuntijoita vastaavissa keskusteluissa marraskuussa 2015 ja huhtikuussa 2016.

Pyöreän pöydän keskustelu liittyi hallituksen kärkihankkeeseen, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, joka keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.