Takaisin

Kiinteiden verkkojen liiketoiminta murroksessa - puheluilla ja Internetillä uudet välityskanavat

Kiinteiden verkkojen liiketoiminta murroksessa - puheluilla ja Internetillä uudet välityskanavat

Tiedote 18.06.2004 10.11 fi

Puhelinliikenne on yhä vahvemmin siirtymässä kiinteistä puhelimista matkapuhelimiin. Puheluita välitetään nykyään myös laajakaistaverkoissa. Puhelinverkkojen merkitys myös Internet-yhteyksissä vähenee kun laajakaistaiset Internet-yhteydet lisääntyvät. Tällä kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia teleyritysten liiketoimintaan.

Tiedot selviävät liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kiinteiden verkkojen tulevaisuutta.

Paikallispuhelintoiminnan ja lankapuhelinverkon merkitys teleyritysten toiminnassa vähenee edelleen. Puhelut alkoivat siirtyä matkapuhelinverkkoihin 1990-luvun alkupuolella. Teleyrityksille tuli myöhemmin uutta liiketoimintaa valintaisista Internet-yhteyksistä. Lankaverkkoliikenne kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2002 kun laajakaista alkoi yleistyä Internet-yhteytenä.

Laajakaistaliittymät lisääntyvät nopeasti ja tuovat teleyrityksille uutta liikevaihtoa. Laajakaistan mahdollistama VoIP-puheluteknologia on uusi vaihtoehto perinteiselle puheenvälitykselle ja lisää paikallispuhelukilpailua. Perinteistä puheliiketoimintaa jatketaankin niin Internet- kuin laajakaistapuheluilla. Perinteisten teleyritysten paikallispuhelintoiminta muuttuu yhä enemmän varsinaisten puheminuuttien myynnistä yhteyksien ja kapasiteetin myynniksi. Perinteinen puhelinverkko säilyttää osaltaan asemansa kiinteän laajakaistan perusinfrastruktuurina vielä pitkään.

Teleyritykset ovat kannattavuuden säilyttämisessä sekä verkkojen ja palvelujen kehittämisessä kovien haasteiden edessä. Yritysten on sopeutettava toimintansa uuteen markkinatilanteeseen. Pitkäjänteisissä investoinneissa kiinteään televerkkoon nähdään riskejä.


Kiinteiden verkkojen tulevaisuus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 39/2004. Myynti Edita Oyj, p. 0204 5005; tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, p. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi. Julkaisu on pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi/julkaisut.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509