Kiuru julkisti ehdotuksen television tulevaisuudeksi

Tiedote 23.05.2012 09.34 fi sv en

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on esitellyt luonnoksen television tulevaisuutta linjaavaksi hallituksen ohjelmaksi.

Television katsojan kannalta ehkä tärkein ehdotus on, että Yleisradion ja yleisen edun kanavien ohjelmaa pystyy katsomaan tavallisilla vastaanottimilla tarvittaessa vuoteen 2026 saakka.

Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla. Tämä varmistettaisiin yleisen edun kanaville asetettavilla vaatimuksilla kotimaisilla kielillä esitettävistä ohjelmista.

Lähes kaikkien nykyisten verkko- ja ohjelmistolupien voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Verkkotoimiluvat ehdotetaan jaettaviksi jatkossakin vertailevalla menetelmällä eli kauneuskilpailulla.

Television kanavanipuista kaksi osoitettaisiin Yleisradiolle ja yleisen edun ohjelmiston kanaville, joita olisivat kaupalliset pääkanavat. Näistä kanavanipuista toisen tulisi jatkaa ohjelmien lähettämistä nykyisellä tekniikalla vuoteen 2026 saakka. Muut kanavaniput siirtyvät teräväpiirtotekniikkaan pääsääntöisesti vuonna 2017.

Taajuuksien käytön taloudellisen tehokkuuden edistämiseksi ehdotetaan korotettua taajuusmaksua muille kuin yleisen edun kanavanipuille. Maksun taso olisi maltillinen.

Vaihtoehtoisia jakeluteitä edistetään siten, että nyt television käytössä oleva 700 megahertsin taajuusalue siirretään langattoman laajakaistan käyttöön vuonna 2017. Päätös 800-alueen laajakaistakäytöstä on jo olemassa. Taajuuksien määrän arvioidaan kuitenkin riittävän hyvin televisiotoiminnan tarpeisiin edellä mainittujen siirtojenkin jälkeen.

Ohjelmistoluvat säilytetään, mutta menettelyä kevennetään. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto.

Kotimaisen sisältötuotannon tulevaisuus turvattaisiin siten, että yleisen edun televisiokanavat velvoitettaisiin varaamaan riippumattomien tuotantoyhtiöiden ohjelmille 18 prosenttia lähetysajastaan tai vaihtoehtoisesti 18 prosenttia ohjelmistobudjetistaan. Nykyinen minimivaatimus on 15 prosenttia.

Television verkkotoimiluvat olisivat ehdotuksen mukaan voimassa 20 vuotta ja ohjelmistoluvat kymmenen vuotta.

Myös radiotoimintaa koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan. Toimiluvat myöntäisi jatkossa ensisijaisesti Viestintävirasto, jolle siirrettäisiin lisäksi nykyistä enemmän taajuuksien teknisiä ratkaisuja.

Ohjelmaluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 2. heinäkuuta.

Lisätietoja
erityisavustaja Kalervo Haverinen, p. 050 331 6914
lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, p. 040 700 5620
Viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400