Kiuru: Lex Nokian tarpeellisuus arvioitava uudelleen

Tiedote 05.03.2012 09.00 fi sv en

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on antanut työryhmälle tehtäväksi selvittää niin sanotun Lex Nokian tarpeellisuutta. Työ tapahtuu osana sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistusta.

- Muuttuvassa yhteiskunnassa on pystyttävä tarkistamaan ja muuttamaan sääntelyä vastaamaan kulloistakin yhteiskunnallista tilannetta. Lex Nokia on arvioitava nykytilanteessa uudelleen. Jos laki on tarpeeton, se voidaan kumota, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan sähköisen viestinnän tietosuojalain säännösten tarvetta perusteltiin aikanaan sillä, ettei poliisilla ollut mahdollisuutta saada esitutkintaan yrityssalaisuuksien vuotamisesta epäillyn teletunnistetietoja.

- Lähden siitä, että Lex Nokiaa ei tarvita tämänkään argumentin perusteella enää, sillä tilanne on muuttumassa vuoden 2014 alussa, kun pakkokeinolain muutos tulee voimaan. Esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa televalvontaan, jos epäillään yrityssalaisuuksien vuotamista sähköpostitse, Kiuru toteaa.

Yritykset eivät ole myöskään ottaneet käyttöön sähköisen viestinnän tietosuojalain tarjoamia työkaluja.

- Jos alan tarpeisiin tehtyä lainsäädäntöä ei ole käytetty, ei ole siitäkään syystä perustetta jättää voimaan lakia, joka herätti ristiriitaisia mielipiteitä sen tarpeellisuudesta, Kiuru lisää.

Lisätietoja:

erityisavustaja Kalervo Haverinen, p. 050 331 6914
viestintäneuvos Sanna Helopuro, p. 0400 515 548