KM publicerade ett informationspaket om ändringarna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Uutinen 17.02.2009 14.47 fi sv

Kommunikationsministeriet har på sin webbplats publicerat ett informationspaket om förslaget till ändringar av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. På webbsidorna finns svar på de vanligaste frågorna som varit framme i offentligheten. Vissa påståenden om lagens innehåll och dess verkningar rättas också till.

Lagpropositionen om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation kommer till första behandling i riksdagen den 24 februari.