KM utreder hur flygtrafiken ska tryggas

Uutinen 03.08.2010 16.32 fi sv

Kommunikationsministeriet ska aktivt utreda hur den inhemska flygtrafiken kan tryggas.

Trafikminister Anu Vehviläinen bjuder in representanter för Björneborgs, Seinäjoki och Jyväskylä städer samt representanter för landskapsförbunden, handelskamrarna och näringslivet för att diskutera situationen i Helsingfors den 6 augusti 2010.

Dessutom startar ministeriet omedelbart en utredning av hur förbindelserna i den inhemska flygtrafiken fungerar samt deras omfattning och behoven av dem i framtiden. Avsikten är också att man klarlägger regionernas och näringslivets beredskap att förbinda sig att anlita de inhemska flygtrafiktjänsterna. Utredningsarbetet ska vara klart senast den 18 augusti 2010.