null Kolme hanketta alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun

Kolme hanketta alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun

Tiedote 23.01.2019 11.56 fi sv

Tapereen rautatieasema ilmakuvassa. (Kuva Roman Vukolov, Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hankkeet.

Valinnan arviointiperusteina oli, että valitut hankkeet ovat toimivia osia alueellista junaliikennettä ja olemassa olevia matkaketjuja, minkä lisäksi alueella on valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen lyhyellä aikavälillä. Lisäksi valintaan vaikutti alueen kysyntäpotentiaali ja hankkeen tekninen toteutettavuus joulukuusta 2019 alkaen. Valitut hankkeet ovat myös liikennöintikokonaisuuksia, joilla on mahdollista kehittää ja kasvattaa alueen nykyistä joukkoliikennettä myös pitkällä tähtäimellä.

Nyt valitut kolme pilottihanketta etenevät jatkosuunnitteluun. Lopulliset päätökset siitä, missä muodossa pilotit voidaan toteuttaa, tehdään vasta jatkosuunnittelun ja alueiden tosiasiallisten sitoutumismahdollisuuksien perusteella. Pilotoinnin lähtökohtana on, että nykyinen osto- ja velvoiteliikenteen palvelutaso säilyy ja pilotit täydentävät sitä.

Tarkoitus on, että pilotit voitaisiin käynnistää joulukuussa 2019 liikenne- ja viestintäministeriön osto- ja velvoiteliikennekokonaisuuksien puitteissa. Liikennöintiä jatkettaisiin kesäkuuhun 2022 saakka.

”Rautatieliikenteessä on tulossa isoja muutoksia, kuten rautateiden henkilöliikennepalvelujen avaaminen. Pilotoinnilla voidaan ennakolta valmistautua muutoksiin ja varautua mahdollisiin haasteisiin. Ajatuksena on myös kehittää alueellista junaliikennettä vastaamaan paremmin alueiden tarpeita. Päämääränä on, että junaliikenne on toimiva osa valtakunnallista ja alueellista julkisen liikenteen kokonaisuutta”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

”Tavoitteena on myös kasvattaa rautatieliikenteen osuutta kansalaisten liikkumisessa, sillä raideliikenteen lisääminen on omiaan vähentämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä”, ministeri Berner muistuttaa.

Alueellisten junapilottien hakemuksia saapui ministeriöön 11 kappaletta.

Mitä seuraavaksi?

Varsinaista junaliikennepilottien toteuttamista ryhdytään valmistelemaan jatkosuunnitteluun valittujen alueiden kanssa välittömästi. Myös Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy osallistuvat suunnittelutyöhön.

Valittujen pilottien jatkosuunnittelu ja sen perusteella tehtävät päätökset lopullisista pilottikohteista tehdään keväällä 2019. Mahdollisten pilottihankkeiden olisi tarkoitus käynnistyä joulukuussa 2019.

Lisätietoja:

Yksikön johtaja Elina Thorström, 0295 34 2393