null Kolmen tunnin joukkoliikenneyhteys lentoasemaverkoston arvioinnin perusta

Kolmen tunnin joukkoliikenneyhteys lentoasemaverkoston arvioinnin perusta

Tiedote 23.01.2013 13.18 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lentoliikenteen strategiatyöryhmä selvittää osana työtään Suomen lentoasemaverkoston nykytilaa ja kehittämiskohteita.

Lentoliikennestrategiahanke on osa eduskunnan keväällä 2012 hyväksymää liikennepoliittista selontekoa. Strategian on määrä olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lentoasemaverkostoa on tarkoitus arvioida laaja-alaisesti erilaisten kriteerien avulla. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi lentoasemia arvioidaan matkustajien palvelutason turvaamisen ja alueiden saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi otetaan huomioon lentoaseman pitäjän ja lentoyhtiöiden tarpeet.

Palvelutason näkökulmasta olisi tärkeää, että matka lentoasemalle ei nouse yli kolmen tunnin ja matkaketjun kokonaismatka-aika maakunnista Helsinki-Vantaan lentoasemalle ei nousisi yli kuuden tunnin.

Alle tunnin lentoyhteydelle noin kolmen tunnin juna- tai linja-autoyhteys on sangen kilpailukykyinen, koska lentomatkaan kuuluvat liityntäyhteydet lentoasemalle ja odottaminen lentoasemalla. Siksi on tärkeää katsoa kaukohenkilöliikenteen palvelutasoa kokonaisuutena myös vaihtoehtoisten joukkoliikenneyhteyksien näkökulmasta.

Lentoaseman merkitystä arvioidaan myös alueen elinkeinoelämän kehittymisen näkökulmasta. Erikseen on arvioitava matkailun tarpeet ja lentoaseman vaikutusalueen yritysten tarpeet. Myös eri puolilla Suomea sijaitsevilla kentillä on erilaisia tarpeita.

Liikenneministeri Merja Kyllönen painottaa, että strategiahankkeen tavoitteena on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet.

- Lentoliikennestrategia on laaja ja mutkikas kokonaisuus, jossa on otettava huomioon eri toimijoiden tavoitteet ja tarpeet. Näistä aikanaan pyritään muokkaamaan kokonaisuus, jonka linjausten mukaan voidaan jatkossa harjoittaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää liikennepolitiikkaa, ministeri Kyllönen sanoo.

- Olen myös tyytyväinen siihen, että strategiatyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja että valmistelu on avointa ja vuorovaikutteista, ministeri Kyllönen toteaa.

Finavian lentoasemaverkosto yhden kentän varassa

Suomessa lentokenttäverkostoa ylläpidetään nk. verkostoperiaatteen mukaisesti. Tässä mallissa eri lentokenttien voittoja ja tappioita subventoidaan ristiin. Suomen lisäksi EU:ssa tällä tavoin lentoasemaverkostoa pidetään yllä Espanjassa ja Portugalissa.

Valtion omistama Finavia Oyj pitää yllä Suomessa 25 lentoasemaa. Konsulttiyhtiö Inspira selvitti LVM:n lentoliikennestrategian toimeksiannosta Finavia Oyj:n lentoasema- ja lennonvarmistusliiketoimintojen kannattavuutta 25 lentoasemalla. Selvityksessä ei arvioitu yksittäisen lentoaseman vaikutuksia lentoasemaverkon kustannuksiin eikä sitä, miten verkostoalijäämä kohdentuu eri asiakasryhmien välillä.

Maakuntalentokenttien muodostama ns. verkostoalijäämä oli vuonna 2011 noin 22 miljoonaa euroa. Lentoasematoiminta on kannattavaa vain Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä kolmella sotilasilmailun kentällä.

Maakunta-asemien ylläpito ja lennonvarmistuspalvelut rahoitetaan kaupallisten palveluiden tuotoilla eli Helsinki-Vantaan ja muiden kenttien välillä vallitsee ristisubventio. Tästä huolimatta Helsinki-Vantaa sijoittuu eurooppalaisten päälentoasemien lentoliikennemaksujen hintavertailussa halvimpien joukkoon.

Inspiran selvityksen perusteella 25 lentoaseman verkosto tarjoaa Suomen väestömäärään ja maan kokoon nähden tiheän verkon. Tärkein selittävä tekijä kannattavuuseroihin on lentoasemakohtainen lentoliikenteen volyymi. Toiminta on hyvin pääomavaltaista ja kustannusrakenne kiinteä. Henkilöstökulujen osuus on merkittävä.

Isona haasteena selvityksessä nostetaan esille se, että lentoasemaverkoston toiminnan kannalta välttämättömiä investointeja ei ole tuloslaskelmissa riittävän hyvin huomioitu. Täysimääräisen kustannusvastaavuuden noudattaminen tarkoittaisi, että verkon vähäliikenteisissä osissa liikenteeltä perittävät yksikkömaksut nousisivat
2-4 -kertaisiksi.

Lisätietoja:

hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, p. 0295342474, 040 837 8794
liikenneneuvos Lassi Hilska, p. 0295 34 2497, 040 543 6573
neuvotteleva virkamies Risto Saari, p. 0295 34 2311