null Komissio hyväksyi Lappeenrannan lentoaseman avustuksen

Komissio hyväksyi Lappeenrannan lentoaseman avustuksen

Uutinen 10.01.2017 09.25 fi

Euroopan komissio on 5.1.2017 hyväksynyt toimintatuen myöntämisen Lappeenrannan lentoasemalle vuoden 2016 alusta maaliskuun 2019 loppuun.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi 1 milj. euron valtionavustuksen Lappeenrannan lentoasemalle toukokuussa 2016. Avustus muodostui ei-taloudelliseen toimintaan tarkoitetusta 313.658 eurosta ja taloudelliseen toimintaan myönnetystä 686.342 eurosta. Taloudelliseen toimintaan myönnettyyn tukeen tarvittiin komission hyväksyntä eikä tukea ole voitu maksaa ennen komission päätöstä.

Komissio katsoo, että Lappeenrannan lentoasemalle maksettava toimintatuki on lentoliikenteen valtiontukisuuntaviivojen mukainen ja sopii sisämarkkinoille.