null Komission tavoitteena puolittaa tieliikennekuolemat

Komission tavoitteena puolittaa tieliikennekuolemat

Uutinen 21.07.2010 11.30 fi

Euroopan unionin komissio on esitellyt uuden tieliikenneturvallisuusohjelman vuosille 2011-2020. Ohjelman tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemien määrä seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Komissio pyrkii yhdessä jäsenmaiden kanssa asettamaan tiukemmat vaatimukset ajoneuvojen ja maanteiden turvallisuudelle. Lisäksi tienkäyttäjille annettavaa opetusta ja liikennesääntöjen valvontaa parannetaan.

Komissio haluaa kiinnittää erityishuomiota myös moottoripyöräilijöihin, joiden vakavat onnettomuudet ovat yleisiä. Lisäksi komissio painottaa älykkäiden ajoneuvojen kehittämistä.

Vuosina 2001-2009 tieliikennekuolemien määrä väheni 36 prosenttia koko EU-alueella. Jäsenmaiden välillä oli kuitenkin eroja. Suomessa kuolemat vähenivät 36 prosenttia.