Komission tiedonannossa laaja keinovalikoima liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Uutinen 20.07.2016 15.11 fi sv en

Henkilöauton pakokaasut (Kuva: LVM)

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen vuoteen 2030 tähtäävästä ilmasto- ja energiapaketista. Paketti sisältää mm. taakanjaon ei-päästökauppasektorille kuuluvista päästövähennyksistä sekä tiedonannon vähäpäästöisestä liikenteestä.

Taakanjakopäätöksessä Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteeksi on ehdotettu 39 % vuoden 2005 tasosta.

- Nyt sovimme kansallisella tasolla miten Suomen päästötavoitteisiin on mahdollista päästä kustannustehokkaasti. Jatkovalmistelussa selviää millä sektoreilla ja mihin toimenpiteisiin ryhdymme, arvioi ministeri Anne Berner.

Tiedonannossaan komissio linjaa toimenpiteistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Komission ehdottamat kolme toimenpidekokonaisuutta ovat vähäpäästöiset käyttövoimat, vähäpäästöiset ja päästöttömät liikennevälineet sekä liikennejärjestelmän optimointi ja tehokkuus.