Kommunikationsministeriet fyller 120 år

Uutinen 13.09.2012 11.19 fi sv

Kommunikationsministeriet fyller 120 år i dag, den 13 september 2012. Datumet fastställs utifrån den dag då kommunikationsexpeditionen vid storfurstendömet Finlands senat inrättades den 13 september 1892.

Jubileumsåret till ära utger ministeriet en festskrift som presenterar ministeriets verksamhet och de största förändringarna i den sedan 1990-talet fram till i dag. För festskriften intervjuades många tidigare och nuvarande medarbetare på ministeriet och dess förvaltningsområde.

- Festskriften är ministeriets historia berättad av vår egen personal. Boken gör inte anspråk på att vara en uttömmande historik, utan varje berättare drar sig till minnes händelser från gångna år genom sin personliga erfarenhet, berättar ministeriets kanslichef Harri Pursiainen.