null Kommunikationsministeriet vill hålla VTS-centralen kvar i Nagu

Kommunikationsministeriet vill hålla VTS-centralen kvar i Nagu

Tiedote 09.11.2007 15.57 sv

Kommunikationsministeriet anser att den central för fartygstrafikservice (VTS) som finns i Pärnäs i Nagu ska bevaras. Det finns ingen orsak att flytta verksamheten till Åbo.

Ministeriet kommer att informera Sjöfartsverket om sin ståndpunkt. Sjöfartsverket har fört preliminära diskussioner med gränsbevakningsväsendet och marinen om framtiden för VTS-centralerna i Pärnäs och Mäntyluoto. Att flytta centralerna till annan ort kräver likväl ett beslut av kommunikationsministeriet.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling behandlade 2005 placeringen av Sjöfartsverkets funktioner. Då fattades beslut om att bevara Sjöfartsverkets centralförvaltning i Helsingfors, men samtidigt ville man stärka verkets regionala närvaro. Därför föreslog ministerarbetsgruppen bland annat att VTS-centralen i Pärnäs ska utvecklas och att verksamhetsförutsättningarna för VTS-centralen i Vasa ska tryggas.

Fartygstrafikservicen eller VTS-tjänsterna (Vessel Traffic Service) består av rapporter till fartyg, navigationsassistans och fartygstrafikreglering. Verksamheten finansieras med farledsavgifter och fartygstrafikservicen upprätthålls av Sjöfartsverket.
Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 09-160 28482 eller 050 552 7260