Koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva alkolukkolaki voimaan

Tiedote 29.07.2011 12.40 fi sv

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tulee pakolliseksi 1. elokuuta 2011. Pakollisuus koskee kuljetuksia, jotka järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

Jatkossa alkolukotonta autoa voi käyttää tilapäisesti enintään viisi päivää, esimerkiksi alkolukollisen auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on viipymättä ilmoitettava kuljetuksen tilaajalle.

Alkolukon käyttörikkomuksesta seuraa sakkorangaistus. Poliisin on ilmoitettava epäillystä alkolukon käyttörikkomuksesta kuljetuksen tilaajalle. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.

Samaan aikaan alkolukon pakollisuutta koskevan lain kanssa tulee voimaan alkolukon hyväksymistä koskeva laki ja liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä.

Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus on vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Martina Törnkvist, p. 040 551 9697