Kuljettajakoulutukseen lisää ajo-opetusta

Tiedote 05.05.2011 13.33 fi sv

Hallitus hyväksyi ajokorttilakiin liittyvät asetukset. Asetukset sisältävät säännöksiä muun muassa kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaopetuksen määristä sekä ajokorttimenettelystä.

Kesäkuun alusta mopon kuljettajaopetus sisältää kuusi tuntia teoriaopetusta ja kolme tuntia ajo-opetusta. Opetusmäärät ovat samat, jos M-luokan ajokortti suoritetaan kevyellä nelipyörällä, kuten mopoautolla.

Jos M-luokan ajokortti suoritetaan opetusluvalla, opetuslupaoppilaan ja opettajan on osallistuttava yhteisopetukseen autokoulussa ennen opetuslupaopetuksen aloittamista. Yhteisopetuksen määrä on tunti teoriaopetusta. Muiden ajokorttiluokkien osalta opetuslupaopetus muuttuu alkuvuodesta 2013.

Alkuvuodesta 2013 henkilöauton ajo-opetuksen vähimmäismäärä kasvaa yhteensä neljällä tunnilla. Määrä vastaa kahdeksaa ajokertaa. Ajo-opetuksen lisäys jakautuu perusvaiheen ja ajo-oikeuden saamisen jälkeisen harjoitteluvaiheen kesken. Syventävän vaiheen opetuksen määrä vastaa nykyisen toisen vaiheen opetuksen määrää.

Vuonna 2013 tulee voimaan uusi ajokorttien luovutus- ja palautuskäytäntö, jolloin valtaosa ajokorteista postitetaan hakijalle. Vanha ajokortti palautetaan ajokorttilähetyksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti viranomaiselle. Tiedot ajokortin postittamisesta ja palautumisesta kirjataan Liikenteen turvallisuusviraston rekisteriin. Postitse saapuva ajokortti on heti voimassa.

Hallitus päätti ajokorttilakiin liittyvien asetusten sisällöistä 5. toukokuuta 2011. M-luokan ajokortin suorittamista, autokoulutoimintaa ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2011, samaan aikaan ajokorttilain vastaavien säännösten kanssa.

Ajokorttilain ja asetusten voimaantuloaikatauluun vaikuttavat keväällä 2011 käynnistynyt uuden liikenneopettajantutkinnon mukainen koulutus ja muun muassa ajokorttidirektiivin terveysvaatimusten pakottava voimaansaattamisaikataulu. Aikataulua kiirehtii myös halu parantaa mopoilijoiden turvallisuutta jo alkaneella mopoilukaudella.

Muutoksiin sisältyy myös kuorma-auton ajokokeen keston pidentäminen. Säännös ajokokeen keston pidentämisestä tulee voimaan tammikuun alusta 2012. Pääosin ajokorttiasetus ja ajokorttilaki tulevat voimaan tammikuussa 2013 EU:n edellyttämän ajokorttidirektiivin voimaansaattamisaikataulun mukaisesti.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eija Maunu, puh. 09 160 28 571, 040 716 4140