Kuljettajantutkintojen vastaanottajille mahdollisuus erikoistua

Tiedote 20.10.2005 13.44 fi

Hallitus esittää, että kuljettajantutkintojen vastaanottajille annettaisiin mahdollisuus erikoistua, jolloin tutkintoja voitaisiin keskittää tietyille paikkakunnille. Samalla halutaan parantaa tutkintojen valvottavuutta, valtakunnallista laatutasoa ja yhdenmukaisuutta.

Hallitus hyväksyi lakiesityksen sisällön 20. lokakuuta. Lain voimaantuloajaksi esitetään vuoden 2007 alkua.

Kuljettajantutkintoja voi nykyisin suorittaa noin sadalla paikkakunnalla. Lähes kaikilla tutkintopaikoilla voidaan ottaa vastaan myös bussin- ja kuorma-autoyhdistelmien ajokokeita, mutta kaikilla tutkintopaikoilla ei ole näiden tutkintojen kysyntää lainkaan tai ainakaan vuosittain.

Nyt annettu lakiesitys mahdollistaisi raskaimpien ajokorttiluokkien tutkintojen keskittämisen tietyille tutkintopaikoille. Muutokseen liittyisi tutkintopaikkakuntia koskevien vaatimusten tarkistaminen. Näin varmistettaisiin sekä tutkintojen laatu että tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon säilyminen.

Muitakin erikoistumista puoltavia tarpeita on. Tutkintoverkostossa jotkut toimipaikat voisivat erikoistua myös esimerkiksi ikääntyneiden kuljettajien ajokyvyn arviointiin, jolloin myös tällaiset tutkinnot voitaisiin keskittää.

Laissa säädettäisiin kuitenkin tutkintojen vähimmäispalveluista siten, että maakunnassa olisi mahdollisuus kaikenlaisten ajokorttitutkintojen suorittamiseen, vaikkakin eri paikkakunnilla.

Kuljettajantutkintotoiminnasta vastaa jatkossakin Ajoneuvohallintokeskus. Se hankkii tarvittavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai hoitaa ne itse. Palvelut on tähän mennessä kilpailutettu kahdesti ja sopimukset on tehty 3-5 vuodeksi. Nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2006 lopussa.

Lakiesitys pidentäisi kuljettajantutkintojen vastaanottoa koskevaa sopimusaikaa siten , että sopimus tehtäisiin enintään neljäksi vuodeksi, mutta sitä voitaisiin jatkaa ilman kilpailuttamista lisäksi korkeintaan kolmella vuodella. Sopimuksen enimmäispituudeksi tulisi näin seitsemän vuotta.

Tarjouspyynnöt vuonna 2007 alkavasta toimikaudesta on tarkoitus julkaista keväällä 2006. Lakiesitykseen sisältyvät muutokset olisi tarkoitus ottaa huomioon tässä tarjouskilpailussa.Lisätietoja

vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140