Takaisin

Kuljetusketjulle lisää vastuuta vaarallisten aineiden kuljetuksista

Kuljetusketjulle lisää vastuuta vaarallisten aineiden kuljetuksista

Tiedote 10.05.2007 13.48 fi

Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksista vaaditaan jatkossa onnettomuusilmoitusta kaikilta kuljetuksen osapuolilta.

Valtioneuvosto muutti 10. toukokuuta vaarallisten aineiden kuljetuksista rautatiellä ja tiellä annettuja valtioneuvoston asetuksia.

Aiemmin onnettomuusilmoitusta vaadittiin vain kuljetuksen suorittajalta. Jatkossa ilmoituksen tekee se kuljetusketjun osapuoli, jonka toiminnassa onnettomuus tapahtuu, esimerkiksi kuormaaja tai vastaanottaja. Muutos vahvistaa kuljetusketjun vastuuta vaarallisten aineiden kuljetuksissa.

Jatkossa Rautatievirasto valvoo rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksia. Ennen Rautatieviraston perustamista valvonta kuului Ratahallintokeskukselle.

Ratahallintokeskuksella on oikeus saada ajantasaiset tiedot rautateillä kuljetettavina olevista vaarallisista aineista. Tiedot tarvitaan mahdollisten onnettomuuksien varalta. Ratahallintokeskuksen uutena velvollisuutena on varmistaa, että turvallisuusselvitykset ratapihoilla on tehty ja että sillä on käytössään ajantasaiset tiedot kuljetettavista aineista.

Asetuksissa täsmennetään myös vaatimuksia radioaktiivisten aineiden kuljettajien koulutuksesta. Koulutusta pitää antaa säteilysuojelusta ja varotoimista, joilla rajoitetaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista.

Valtioneuvoston asetusten muutokset liittyvät ADR- ja RID-direktiivien muutosten täytäntöönpanoon sekä Rautatieviraston perustamiseen. Muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

Myös liikenne- ja viestintäministeriön asetukset vaarallisten aineiden kuljetuksista tiellä ja rautatiellä muuttuvat. Säiliöauton, -vaunun tai -kontin omistajan on ryhdyttävä pitämään asiakirjaa, joka sisältää säiliön rakennetiedot ja säiliölle tehdyt tarkastukset.


Lisätietoja:
liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue,
puh. (09) 160 28563 tai 040 724 5010

yli-insinööri Liisa Virtanen, puh. (09) 160 28564 tai 0400 700 262