null Kunnille kolme maksuosuusluokkaa tuetuissa laajakaistahankkeissa

Kunnille kolme maksuosuusluokkaa tuetuissa laajakaistahankkeissa

Uutinen 25.01.2010 15.42 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat jakaneet kunnat kolmeen eri luokkaan, joiden mukaan kuntien maksuosuus julkista tukea saavissa laajakaistahankkeissa määräytyy.

Maakuntien liitoille lähetetyssä kirjelmässä LVM on nimennyt 37 kuntaa, joissa maksuosuus voi olla 8 prosenttia hankkeiden kuluista. MMM puolestaan on listannut 58 kuntaa, joiden osuus voi olla 22 prosenttia kustannuksista. Lopuissa kunnissa maksuosuus on 33 prosenttia.

Kuntalistat ovat luonnoksia. Niitä koskevat asetustekstit lähetetään lausuntokierrokselle alkuvuodesta.