Kypros aloittaa ensimmäisen EU-puheenjohtajakautensa 1.7.

Uutinen 29.06.2012 13.50 fi sv en

Kypros ottaa ensimmäistä kertaa vastuulleen EU:n kiertävän puolivuotisen puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta. Kypros on ollut EU:n jäsen vuodesta 2004 lähtien. Kyproksen EU-puheenjohtajakauden teema on "Kohti parempaa Eurooppaa".

ÄLYLIIKENNE JA LIIKENNETURVALLISUUS LIIKENTEEN PAINOPISTEITÄ

Kyproksen puheenjohtajakauden painopisteitä liikenteen osalta ovat uusien ja innovatiivisten teknologiapalveluiden luominen, älykkäiden kulkuyhteyksien ja erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen. Liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat epäviralliseen kokoukseen 16. - 17. heinäkuuta Nikosiaan keskustelemaan älyliikenteestä. Kypros isännöi Euroopan tieliikenneturvallisuuspäivää 25. heinäkuuta.

Kyproksen kaudella jatketaan Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) käsittelyä. Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevan ehdotuksen käsittely jatkuu EU:n monivuotisia rahoituskehyksiä koskevien neuvottelujen yhteydessä. Verkkojen Eurooppa -välineellä rahoitetaan Euroopan liikennehankkeita.

Lentoliikenneasioissa esillä ovat erityisesti ns. lentoasemapaketti sekä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES) edistäminen.

Kypros aikoo puheenjohtajakaudellaan panostaa myös EU:n yhteiseen meripolitiikkaan. Kypros pyrkii myös parantamaan alakohtaista sekä alojen välistä yhteistyötä niiden EU:n naapurimaiden kanssa, jotka jakavat saman merialueen.

EU:n yhteinen meripolitiikka kattaa kaikki meriin ja valtameriin liittyvät asiat. Sillä pyritään kehittämään ja lisäämään eri politiikan alojen välistä yhteistyötä.

KYPROKSEN KAUDELLA PANOSTETAAN VERKKO- JA TIETOTURVALLISUUTEEN

Viestintäpolitiikan osalta kansalaisten ja yritysten luottamusta verkkopalveluiden suhteen pyritään lisäämään jatkamalla Euroopan tietoturvaviraston (ENISA) tulevaisuutta koskevan esityksen käsittelyä.

Lisäksi Kyproksen kaudella käynnistyy internetin turvallisuusstrategian käsittely sekä komission tuoreen lainsäädäntöehdotuksen käsittely sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista. Kyproksen kaudella jatketaan myös julkisten tietoaineistojen uudelleenkäyttöä koskevan ehdotuksen eli PSI-direktiivin käsittelyä.

Kypros myös tavoittelee kaudellaan yleisnäkemystä televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista. Lisäksi Euroopan komissio tulee julkaisemaan Kyproksen puheenjohtajakaudella pilvistrategian sekä Digitaalisen agendan väliarvion.

EU:N JÄSENVALTIOT VUOROTELLEN PUHEENJOHTAJAMAANA

Jokainen EU:n jäsenvaltio toimii vuorollaan puheenjohtajana puolen vuoden ajan. Puheenjohtajamaa huolehtii EU:n neuvoston toiminnan sujumisesta, edustaa EU:ta kansainvälisissä konferensseissa, järjestää tilaisuuksia ja laatii neuvoston asialistan.