null Laajakaistahankkeiden rahoitukseen helpotuksia

Laajakaistahankkeiden rahoitukseen helpotuksia

Tiedote 16.05.2012 13.34 fi

Hallitus esittää muutoksia valtion tukemien laajakaistahankkeiden rahoitukseen. Tuen hakijalla olisi jatkossa mahdollisuus ottaa vastaan esimerkiksi markkinakorkoa edullisempaa lainaa, minkä säännökset ovat tähän saakka estäneet. Lisäksi osa valtion tuesta voitaisiin maksaa etukäteen.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laajakaistatukilain muuttamisesta 16. toukokuuta. Muutoksella halutaan vauhdittaa valokuituverkkojen rakentamista haja-asutusalueilla.

Esitys helpottaisi hankkeiden rahoitusta verkkojen rakennusaikana, koska puolet tuesta voitaisiin maksaa hakijan pyynnöstä ennen verkon valmistumista.

Hallitus esittää, että valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi hakijalle sallittaisiin lisätukien kuten takausten ja edullisten lainaehtojen vastaanottaminen kunnalta tai muilta julkisilta tahoilta.

Tämä katsotaan tarpeelliseksi, koska pienillä ja aloittavilla yrityksillä ei usein ole lainarahoitukseen tarvittavia vakuuksia. Aiemmat säännökset ovat käytännössä estäneet tällaisten lisätukien käytön.

Lakimuutosesitys sisältää osan haja-asutusalueiden sadan megan hankkeen suunnitelluista kehittämistoimista. Tarkoituksena on muun muassa aktivoida operaattoreiden osallistumista kilpailuttamisiin.

Lisätietoja:

Viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817
rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 040 756 9601