Laajakaistan rakentamistukea voidaan maksaa ennakkona

Tiedote 01.11.2012 13.11 fi

Valtion tukemien laajakaistahankkeiden rahoitukseen on tulossa muutoksia. Jatkossa puolet myönnetystä tuesta voidaan maksaa hakijalle ennakkona heti myöntöpäätöksen jälkeen.

Laajakaistarakentamisen tukilain muutos tulee voimaan 12. marraskuuta.

Lakimuutos helpottaa hankkeiden rahoitusta verkkojen rakennusaikana. Mahdollisuus saada puolet tuesta käyttöön ennakkomaksuna parantaa pienten teleyritysten edellytyksiä osallistua haja-asutusalueiden laajakaistahankkeisiin. Aiemmin tuki on maksettu vasta hankkeen valmistumisen jälkeen.

Valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi hakija saa nyt ottaa esimerkiksi kunnalta lainalleen takauksen, jonka takausprovisio on markkinahintaa alempi, kunhan takaus on muuten komission sääntöjen mukainen. Tämä katsotaan tarpeelliseksi, koska pienillä ja aloittavilla yrityksillä ei usein ole lainarahoitukseen tarvittavia vakuuksia. Aiemmat säännökset ovat käytännössä estäneet tällaisten lisätukien käytön.

Lakiin tehdyt uudistukset koskevat uusia, lakimuutoksen jälkeen kilpailutettuja hankkeita.

Lisätietoja:

rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 040 756 9601
Viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817