null Lääneille 37,2 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Lääneille 37,2 miljoonaa euroa joukkoliikennemäärärahaa

Tiedote 09.03.2006 13.21 fi

Läänit saavat joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen valtion määrärahoja tänä vuonna 37,2 miljoonaa euroa.

Määrärahasta käytetään alueellisen ja paikallisen liikenteen rahoitukseen 25,8 miljoonaa euroa. Kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin kohdennetaan 10,1 miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin 1,3 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto päätti läänien määrärahakiintiöistä 9. maaliskuuta.

Etelä-Suomen lääninhallitukselle myönnettiin 9,7 miljoonaa, Länsi-Suomelle 12,5 miljoonaa, Itä-Suomelle 8,5 miljoonaa, Oulun lääninhallitukselle 3,8 miljoonaa ja Lapin lääninhallitukselle 2,7 miljoonaa euroa. Läänien oma esitys määrärahaksi vuodelle 2006 oli yhteensä 43 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen määrärahoilla turvataan ja kehitetään alueellisia ja paikallisia joukkoliikennepalveluja. Lääninhallitukset ostavat busseilla ja takseilla hoidettavaa maaseudun runkoliikennettä, jota ei pystytä pitämään yllä lipputuloilla. Ostoihin käytettävän määrärahan painopiste on joukkoliikenteen peruspalveluiden säilyttämisessä.

Lisäksi lääninhallitukset voivat myöntää valtionapua kaupungeille ja kunnille käytettäväksi kaupunki- ja seutulippujen alennuksiin sekä paikallisliikennepalvelujen ostoon. Läänit voivat myös rahoittaa joukkoliikenteen suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Varoja käytetään mm. palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen.

Joukkoliikenteen valtionrahoitukseen on kuluvan vuoden talousarviossa osoitettu 81,1 miljoonaa euroa. Läänikiintiöiden ulkopuolelle jäävästä määrärahasta kohdennetaan kaukoliikenteen ostoihin ja junien lähiliikenteen ostoihin 41,0 miljoonaa euroa. Merenkurkun liikenteen tukemiseen on osoitettu 500 000 euroa ja matkojen yhdistelyyn samoin 500 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön tai myöhemmin lääninhallituksille kohdennettavaksi jätetään 1,9 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261