Takaisin

Lailla lapsipornografian kimppuun

Lailla lapsipornografian kimppuun

Tiedote 15.06.2006 14.19 fi

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu esitys erityislaiksi, jolla varmistettaisiin poliisin oikeus luovuttaa tietoja ulkomailla olevista lapsipornosivustoista teleyrityksille. Valtioneuvosto päätti lakiesityksen sisällöstä 15. kesäkuuta.

Lakiesityksen mukaan poliisi voisi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa sellaisista ulkomaisista Internet-sivustoista, joilla on lapsipornomateriaalia. Poliisin laatima luettelo olisi salassa pidettävä, mutta poliisilla olisi oikeus luovuttaa luettelo sekä sitä koskevia tietoja teleyrityksille. Esityksen mukaan poliisin olisi lisäksi laadittava teleyritysten kanssa estosta kertova tiedote, joka tulisi näkyviin pääsyneston yhteydessä.

- Vaikka lapsipornomateriaalin levittämistä internetin kautta ei tällä tavoin saadakaan kokonaan estettyä, on lakiesitys yksi tärkeä työkalu toiminnassa tätä vastenmielistä ilmiötä vastaan, ministeri Huovinen sanoo.

Suomessa on nähty tarpeelliseksi, että lapsipornon levittämistä ulkomaisten Internet-sivujen kautta ryhdyttäisiin ehkäisemään samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa. Teleyritykset ovat ilmoittaneet halustaan ryhtyä toimeen. Epäselvyyttä on vallinnut siitä, saako poliisi luovuttaa laatimansa lapsipornosivuja koskevan luettelon teleyrityksille nimenomaisten säännösten puuttuessa.

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista halutaan voimaan mahdollisimman pian.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen puh. (09) 160 28570, 0400 719 629
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530