null Lainsäädännössä valmistaudutaan ajoneuvojen automaattiseen painovalvontaan

Lainsäädännössä valmistaudutaan ajoneuvojen automaattiseen painovalvontaan

Uutinen 16.03.2017 13.28 fi

Tukkirekka (Kuva: LVM / Aaltonen)

Hallitus esittää tieliikennelakiin muutosta, joka mahdollistaa ajoneuvojen painojen etätunnistuksen. Esitys liittyy EU:n raskaiden ajoneuvojen massoja ja mittoja sääntelevän direktiiviin muutokseen, joka edellyttää uudentyyppistä ajoneuvojen suurimpien sallittujen painojen valvontajärjestelmää.

Lisäksi rahdinantaja velvoitettaisiin ilmoittamaan kontin ja vaihtokorin paino kuljetuksen suorittajalle, kuten direktiivi edellyttää.

Nykyisin tavaraliikenteen painovalvonta edellyttää ajoneuvon pysäyttämistä. Direktiivin mukaan painoja pitäisi vuodesta 2021 alkaen pystyä valvomaan niin, että liikennevirrasta pystytään erottamaan tarkempaan tarkastukseen ne ajoneuvot, joiden paino saattaa ylittää sallitun.

Tavoitteena on ehkäistä ajoneuvojen ylikuormia ja sitä kautta parantaa turvallisuutta ja vähentää teiden kulumista.

Etävalvonta voidaan toteuttaa kahdella tavalla: maantiehen sijoitettavilla punnituslaitteilla tai ajoneuvojen sisäisten, etäluettavien mittarien avulla. Komissio ei ole vielä antanut ajoneuvoihin asennettavista laitteista tarkkoja määräyksiä. Hallituksen nyt tekemä tieliikennelain muutosesitys koskee valvontalaitteen asentamista tiehen.

Suomessa käyttöön otettavan järjestelmän valinnasta tehdään päätös myöhemmin, kun tarkemmat tekniset määräykset ovat tiedossa.