Takaisin

Laki jatkoselvitykseen – Luotsauksen tasosta ei aiota tinkiä

Laki jatkoselvitykseen – Luotsauksen tasosta ei aiota tinkiä

Tiedote 14.03.2008 10.41 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa selvitystä siitä, miten luotsaustoiminta tulisi järjestää. Työssä vertaillaan eri mallien hyötyjä ja ongelmia.

Ministeriö on pidentänyt asiaa pohtineen työryhmän toimikautta. Ryhmä on saanut tehtäväkseen arvioida myös sitä, mitä seuraisi alan avaamisesta kilpailulle. Ryhmältä odotetaan vuoden loppuun mennessä ehdotusta luotsaustoiminnan järjestämisestä.

Työryhmä on jo valmistuneessa raportissaan tarkastellut sekä monopoli- että kilpailutilannetta. Jos kilpailu avattaisiin, se voisi olla täysin avointa tai vaihtoehtoisesti Merenkulkulaitos kilpailuttaisi palveluita alueittain ja määräajoin. Mahdollista olisi myös yhdistelmä, jossa kilpailu olisi avointa vain liiketaloudellisesti kannattavilla alueilla. Muut alueet kilpailutettaisiin.

Raportissa painotetaan, että luotsaus on turvallisuustehtävä. Ennen kilpailun mahdollista avaamista tarvittaisiin takeet turvallisuuden ja palvelutason säilymisestä sekä luotsauspalvelujen alueellisesta saatavuudesta. Luotsauksen tason säilyttämiseksi olisi arvioitava läpinäkyvästi henkilöstön kelpoisuuksia ja alan yritysten toimintaa.

Jatkovalmistelussa selvitetään, miten kilpailun avaaminen vaikuttaisi liiketaloudellisesti kannattamattomien väylien luotsaukseen. Vaikutuksia logistiikkakustannuksiin arvioidaan myös.

Oikeuskansleri esitti marraskuisessa lausunnossaan harkittavaksi, olisiko luotsauslakia syytä tarkistaa niin, että lainsäätäjän tarkoitus ilmenisi siitä tarkemmin. Oikeuskansleri oli aikaisemmin syksyllä pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa Raumalla aloittaneen yksityisen luotsausyhtiön, Baltic Pilot Ltd:n toiminnan laillisuudesta.

Selvitys luotsauslain ja luotsauksen järjestämisen muutostarpeista.

LVM:n julkaisuja 11/2008 liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta osoitteesta www.mintc.fi/julkaisut

Lisätietoja: työryhmien puheenjohtaja, liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg,
puh. (09) 160 28474