null Laki sähköisistä rahtikirjoista voimaan huhtikuussa

Laki sähköisistä rahtikirjoista voimaan huhtikuussa

Tiedote 14.02.2019 14.07 fi sv en

Kuvituskuva. Laki sähköisistä rahtikirjoista voimaan huhtikuussa. (Kuva: Shutterstock)

Suomi liittyy huhtikuussa kansainväliseen sopimukseen sähköisistä rahtikirjoista. Sopimukseen liittyminen toteutetaan tiekuljetussopimuslain muutoksella. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimana voimaan 11.4.2019.  

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää kansainvälisissä kuljetuksissa sopimukseen liittyneiden maiden välillä. Samoin muu kuljetukseen liittyvät asiakirjat voivat olla sähköisessä muodossa.  

Tietojen saaminen paperilta sähköiseen muotoon on edellytys logistiikkasektorin laajemmalle digitalisaatiolle. Sähköisen rahtikirjan käyttö tekee rahtitietojen käsittelystä tehokkaampaa ja nopeampaa. Kun tiedot ovat sähköisessä muodossa se edistää joustavimpien palveluiden luomista ja nopeuttaa kuljetuksia.

Sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää sopimukseen liittyneiden maiden välisessä liikenteessä. Maita on tällä hetkellä yhteensä 18. Kotimaisissa kuljetuksissa sähköistä rahtikirjaa voidaan käyttää silloin, kun rahdin lähettäjä ja vastaanottaja niin sopivat.

YK:n tiekuljetussopimus lainsäädännön taustalla

Suomen tiekuljetussopimuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu YK:n yleissopimukseen. Siinä määritellään kansainväliset pelisäännöt rajat ylittäville kuljetuksille. Näihin kuuluvat myös tiekuljetusten rahtikirjoja koskevat yksityiskohdat. Johdonmukaisuuden vuoksi samat säännöt koskevat lähes sellaisinaan myös Suomen sisällä tapahtuvia kuljetuksia.

Tiekuljetussopimuslaki koskee rahdin lähettäjää ja vastaanottajaa. Se ei velvoita viranomaisia. Viranomaiset voivat kuitenkin hyväksyä sähköiset asiakirjat. Koko kuljetusketjun digitalisaation kannalta on tärkeää, että sähköisiä tietoja voidaan käyttää asioinnissa viranomaisten kanssa. Toistaiseksi tämä perustuu viranomaisten omiin päätöksiin.

Mitä seuraavaksi?

Hyväksymistä viranomaistoiminnoissa edistetään mm. valmisteilla olevassa EU:n asetuksessa. Siinä tullaan määrittelemään tilanteet, joissa viranomaisten on hyväksyttävä kuljetustiedot sähköisessä muodossa.

Sähköisen rahtikirjan käyttöönottoa edistetään myös kansallisesti.  Tätä tarkoitusta varten liikenne- ja viestintäministeriö perusti logistiikan digitalisaatioverkoston kesällä 2017.

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi lakimuutoksen ja määräisi sen tulemaan voimaan 11.4.2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 15.2.2019.

YK:n yleissopimus kansainvälisistä tiekuljetuksista solmittiin vuonna 1956, ja se astui voimaan heinäkuussa 1961. Tammikuussa 2018 sopimusosapuolia on 55. Suomessa sopimus saatettiin voimaan vuonna 1973 tiekuljetussopimuslailla. Sopimuksen sähköisiä rahtikirjoja koskeva muutos tehtiin vuonna 2008 ja se tuli voimaan vuonna 2011.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, p. 050 525 8367