null Lakiehdotus lentoliikenteen päästökaupasta lausunnolle

Lakiehdotus lentoliikenteen päästökaupasta lausunnolle

Tiedote 24.04.2009 12.02 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos laiksi lentoliikenteen päästökaupasta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausunnot on annettava ministeriölle 6.5.2009 mennessä.

Lentoliikenteen päästökauppaa koskevalla lailla Suomessa toteutettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailun sisällyttämisestä kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmään. Direktiivin tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä taloudellisesti ja tehokkaasti.

Ministeriön esittämä päästökauppalaki tulisi Suomessa voimaan 1. helmikuuta 2010. Direktiivin mukainen ensimmäinen päästökauppakausi alkaa 1. tammikuuta 2012. Lailla on valtion talouteen positiivinen vaikutus lentoliikenteen päästökaupasta saatavien huutokauppatulojen muodossa.

Lentoliikenteen päästökauppa koskee kaikkia EU:n lentoasemilta lähteviä ja saapuvia lentoja, ellei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Ministeriö pyytää, että lausunnoissa otettaisiin erityisesti huomioon lakiesityksen vaikutukset lausunnonantajien talouteen ja organisaatioon.

Päästökauppa tulee lisäämään myös viranomaistehtäviä, kuten vapaasti jaettavien päästöoikeuksien jakaminen, seuranta ja raportointi. Muun muassa nämä tehtävät ehdotetaan annettavaksi Ilmailuhallinnolle. Energiamarkkinavirasto puolestaan vastaisi päästökauppaoikeuksien kirjaamisesta ja hallinnoinnista sekä huutokauppatulojen tulouttamisesta valtiolle.

Yleisen päästökaupan tavoin myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Lentoliikenteen päästöoikeuksista 85 prosenttia jaetaan ilma-alusten käyttäjille maksutta yhteisötasolla tehtävän vertailun perusteella. Maksuttomien päästöoikeuksien jakomenetelmässä määräävät tekijät ovat ilma-aluksen tonnikilometrit. Loput 15 prosenttia lentoliikenteen päästöoikeuksista huutokaupataan.

Euroopan komission mukaan lentoliikenteen päästökaupalla olisi mahdollista vähentää EU:n lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 183 miljoonaa tonnia.

Lisätietoja

hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, p. (09) 160 28483, 040 763 1479
hallitussihteeri Topi Sirén, puh. (09) 160 28457, 040 774 3496