null Lakiluonnos sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta lausunnoille

Lakiluonnos sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta lausunnoille

Tiedote 12.05.2021 13.10 fi sv en

Ilmakuva moottoritiestä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta lausuntokierrokselle. Lakiluonnos koskee muutoksia eurooppalaiseen tietullijärjestelmään eikä se velvoita tai johda tietullien käyttöönottoon Suomessa.

Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja laiminlyötyjä tiemaksuja koskevasta tiedonvaihdosta. Suomen vuonna 2014 voimaan saattamat EU-säädökset kumottiin vuonna 2019.

Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullien teknistä yhteentoimivuutta, eikä se velvoita ottamaan tietulleja käyttöön Suomessa. Lausuntokierrokselle lähtenyt lakiluonnos ei sekään tarkoita tietullien käyttöönottoa Suomessa.

Lakiluonnos sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ei toteuta hallitusohjelman kirjausta ruuhkamaksut mahdollistavasta laista, vaan kyseisen lain valmistelusta vastaa valtiovarainministeriö.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnos sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta on lähetetty lausunnoille 12. toukokuuta 2021. Lausuntoaika päättyy 11. kesäkuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 050 307 4177

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, Twitter: @saarare