Lakiuudistuksella joustavuutta postitoimintaan

Uutinen 06.10.2015 10.24 fi sv en

Postilaatkoita (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö on hallitusohjelman mukaisesti ryhtynyt sujuvoittamaan säädöksiä ja aloittanut postilain uudistamishankkeen. Tavoitteena on postilaki, joka toimisi joustavammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uudistuksella pyritään alentamaan potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja keventämään postitoiminnasta syntyvää hallinnollista taakkaa. Uudistusten myötä tarjolla olisi luotettavia ja monipuolisia postipalveluja.

Lakihanke toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa nykyisen postilain mukaiset toimiluvat korvattaisiin ilmoitusvelvollisuudella, ja toisessa vaiheessa toteutettaisiin postilain kokonaisuudistus.

Ensimmäinen vaihe eli esitys postilupajärjestelmästä luopumiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntojen määräaika on 2.11.2015. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta 2016.