null Lakiuudistuksella turvataan postipalveluiden saatavuus koko Suomessa

Lakiuudistuksella turvataan postipalveluiden saatavuus koko Suomessa

Tiedote 26.01.2017 13.38 fi sv

Postisääntelyä uudistetaan joustavoittamalla yleispalvelutuotteiden jakelu- ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia. Lakimuutoksella mahdollistetaan uudenlaiset markkinaehtoiset palvelukonseptit ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet postin jakeluun.

Hallitus antoi eduskunnalle postilakia koskevan lakiesityksen 26. tammikuuta.

Lakiuudistus koskee nykyisen postilain mukaisesti postin yleispalvelutuotteita, eli postimerkillisiä, alle 2 kg painoisia kirje- tai pakettilähetyksiä. Tällaisia yleispalvelutuotteiksi laskettavia kirjeitä suomalaiset vastaanottavat vuosittain noin 40 kpl kotitaloutta kohden.

Jakelu jatkuisi lakiuudistuksen myötä viitenä päivänä viikossa niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien ylläpitämää jakeluverkkoa eli lehtien varhaisjakelua. Tämä mahdollistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun nykyiseen tapaan myös haja-asutusalueilla.

Harvaanasutuilla alueilla jakelu ehdotetaan toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta.

Taajamissa on yleispalvelun tarjoajan jakeluverkolle vaihtoehtoisia jakeluverkkoja, joten näillä alueilla ei ole tarkoituksenmukaista säätää viisipäiväisestä jakelusta lain tasolla.

Yleispalvelukirjeiden kulkunopeutta joustavoitetaan koko maassa.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että yleispalvelutuotteiden hinnoittelussa sallittaisiin jatkossa kohtuullinen kate. Oikeutta poiketa jakelutiheyttä koskevista vaatimuksista vaikeakulkuisilla alueilla joustavoitettaisiin. Postinumero- ja osoiterekisterijärjestelmän tietoja avattaisiin paremmin hyödynnettäviksi.

Kerrostaloissa voitaisiin taloyhtiön päätöksellä siirtyä postin lokerikkojakeluun. Esityksessä ehdotetaan näkövammaisille lähetettävien pistekirjoituslähetysten muuttamista maksuttomiksi.

Postilakia on uudistettu kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa luovuttiin postilain mukaisista toimiluvista ja ne korvattiin ilmoitusvelvollisuudella Viestintävirastolle.

Postilailla edistetään hallitusohjelman tavoitteita digitalisaation edistämiseksi ja normien purkamiseksi. Esitys tukee myös tavoitetta uudistaa julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia, joissa tavoitellaan kymmenen prosentin säästöä jo vuodesta 2017 alkaen.

Uuden postilain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

Ministeri Berner: Postilain uudistus osa isompaa kokonaisuutta

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää postilain uudistamista välttämättömänä.

- Elämme jatkuvassa muutoksessa ja uudistuksia tarvitaan yhteiskunnan eri aloilla. Jaettavan postin määrä on vähentynyt ja koko liiketoimintaympäristö on muuttunut niin että postitoimintaan tarvitaan joustavuutta ja tehokkuutta. Tarvitaan fiksuja ratkaisuja, jotta postipalveluiden saatavuus voidaan turvata koko Suomessa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Postilain uudistus on osa henkilö-, posti- ja tavarankuljetuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta.

- Postilain uudistus tukee jo eduskunnassa käsittelyssä olevan liikennekaaren mahdollistamaa kuljetusten yhdistämistä, jatkaa Berner.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, puh. 050 344 3400, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @op_rantala

Peruspalveluyksikön johtaja Sabina Lindström, puh. 040 527 6103, etunimi.sukunimi@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina