Lehdistötuki 2013 haettavana

Uutinen 29.01.2013 15.56 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on julistanut haettavaksi sanomalehtien tuen vuodelle 2013. Avustusta voidaan myöntää ruotsin-, saamen-, karjalan-, romanin- tai viittomakielellä julkaistuille sanomalehdille tai verkkojulkaisuille, ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen sekä sellaisten saamenkielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

Valtion budjetissa lehdistötukeen on varattu 500 000 euroa. Tuen hakuaika päättyy 28.2. klo 16.15.