null Lehtien jakelutuen arviomuistio lausuntokierrokselle

Lehtien jakelutuen arviomuistio lausuntokierrokselle

Tiedote 15.04.2021 14.36 fi sv

(Kuva: Janus Orlov / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lehtien jakelutukea ja sen toteuttamista koskevasta arviomuistiosta. 

Arviomuistiossa esitellään erilaisia vaihtoehtoja jakelutukea koskevan kilpailutuksen yksityiskohdista ja pyydetään sidosryhmiltä näkemyksiä kilpailutuksen toteutusmallista. 

Jakelutukea valmistellaan samanaikaisesti postilain muutosta koskevan hallituksen esityksen kanssa. Postilain muutoksessa yleispalveluvelvoitetta on tarkoitus keventää kolmeen päivään. Jakelutuen tavoitteena on yleispalveluvelvoitteen muuttamisesta huolimatta varmistaa viisipäiväinen lehtijakelu joka puolella Suomea.

Lehtien jakelu varhaisjakeluverkon ulkopuolella varmistetaan valtion toteuttamalla kilpailutuksella. Tukea myönnettäisiin niille alueille, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa. 

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 6.5.2021. Lausuntoja voi antaa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä lausunto sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt. Jakelutuesta järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuus 28.4.2021.

Lisätietoja

viestintäneuvos Emil Asp, p. 040 509 9757

ylitarkastaja Eero Salojärvi, p. 050 577 3284

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916