null Lentoliikennestrategian valmistelu etenee

Lentoliikennestrategian valmistelu etenee

Uutinen 23.01.2013 13.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lentoliikenteen strategiatyöryhmä selvittää osana työtään Suomen lentoasemaverkoston nykytilaa ja kehittämiskohteita.

Lentoliikennestrategiahanke on osa eduskunnan keväällä 2012 hyväksymää liikennepoliittista selontekoa. Strategian on määrä olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lentoasemaverkostoa on tarkoitus arvioida laaja-alaisesti erilaisten kriteerien avulla. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi lentoasemia arvioidaan matkustajien palvelutason turvaamisen ja alueiden saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi otetaan huomioon lentoaseman pitäjän ja lentoyhtiöiden tarpeet.

Liikenneministeri Merja Kyllönen painottaa, että strategiahankkeen tavoitteena on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet.
- Lentoliikennestrategia on laaja ja mutkikas kokonaisuus, jossa on otettava huomioon eri toimijoiden tavoitteet ja tarpeet. Näistä aikanaan pyritään muokkaamaan kokonaisuus, jonka linjausten mukaan voidaan jatkossa harjoittaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää liikennepolitiikkaa, ministeri Kyllönen sanoo.

Finavian lentoasemaverkosto yhden kentän varassa

Suomessa lentokenttäverkostoa ylläpidetään nk. verkostoperiaatteen mukaisesti. Tässä mallissa eri lentokenttien voittoja ja tappioita subventoidaan ristiin. Suomen lisäksi EU:ssa tällä tavoin lentoasemaverkostoa pidetään yllä Espanjassa ja Portugalissa.

Konsulttiyhtiö Inspira selvitti LVM:n lentoliikennestrategian toimeksiannosta Finavia Oyj:n lentoasema- ja lennonvarmistusliiketoimintojen kannattavuutta 25 lentoasemalla. Selvityksessä ei arvioitu yksittäisen lentoaseman vaikutuksia lentoasemaverkon kustannuksiin eikä sitä, miten verkostoalijäämä kohdentuu eri asiakasryhmien välillä.

Maakuntalentokenttien muodostama ns. verkostoalijäämä oli vuonna 2011 noin 22 miljoonaa euroa. Lentoasematoiminta on kannattavaa vain Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä kolmella sotilasilmailun kentällä.