null Lentoliikenteen päästökauppalakiin muutos

Lentoliikenteen päästökauppalakiin muutos

Tiedote 22.01.2015 13.40 fi

Lentoliikenteen päästökauppalaki muuttuu 1. maaliskuuta. Muutoksella yhdenmukaistetaan sääntely EU:n lainsäädännön kanssa.

Merkittävin muutos nykylakiin on se, että päästökauppa rajataan väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun saakka Euroopan talousalueen ETA:n sisäiseen liikenteeseen. Euroopan talousalueeseen kuuluvat EU:n jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Väliaikaisella soveltamisalan muutoksella pyritään tukemaan kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAO:ssa käytäviä neuvotteluja kansainvälisestä päästövähennysmekanismista, joka on tarkoitus hyväksyä ICAO:n seuraavassa yleiskokouksessa syksyllä 2016.

Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva laki koskee EU:n jäsenvaltioista lähteviä tai sinne toisesta EU-jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia lentoja.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 23. tammikuuta.

Lisätietoja
hallitusneuvos Anna Sotaniemi, p. 0295 34 2491