Lentoliikenteen valvontamaksu nousee

Tiedote 08.12.2011 14.03 fi

Lentoliikenteen valvontamaksu nousee 1,00 eurosta 1,20 euroon. Maksua korotetaan, koska nykyisen valvontamaksun tuotto ei kata lentoliikenteen valvontatehtävien aiheuttamia kustannuksia.

Hallitus esitti valvontamaksua koskevan lain vahvistamista 8. joulukuuta 2011. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2012.

Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä (Finavia Oyj). Maksu peritään, jos lentoaseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa.

Valvontamaksulla rahoitetaan niitä ilmailuviranomaisen (Trafin) tehtäviä, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta tai joita ei voi maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa asematasotarkastusten suorittaminen, poikkeamahavaintojen käsittely ja matkustajien oikeuksiin liittyvät valvontatehtävät.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Silja Ruokola p. 160 28367, 040 580 0894