null Liikenne ja viestintä hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021

Liikenne ja viestintä hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021

Uutinen 25.04.2017 23.20 fi

Hallitus on sopinut vuosien 2018-2021 julkisen talouden suunnitelmasta 25. huhtikuuta.

Hallitus käynnistää hankkeet Oulun ja Vuosaaren meriväylien parantamiseksi. Hallitus osoittaa lisämäärärahan Viestintävirastolle sekä lisärahoitusta mm. vähäpäästöisen liikenteen edistämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen uusiin määrärahoihin.

- Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin kovat tavoitteet liikennejärjestelmän päästöjen vähentämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useita eri käyttövoimia, ja uusi määräraha helpottaa tämän asian edistämistä, toteaa ministeri Berner.

- Turvallisuuden varmistaminen on olennainen osa digitaalisen yhteiskunnan rakentamista. Lisämäärärahan avulla meidän on mahdollista edistää luottamusta digitaalisiin palveluihin ja parantaa kyberturvallisuutta, sanoo Berner.

Energia- ja ilmastostrategian toimien edistämiseksi lisätään 25 miljoonaa euroa vuosina 2018—2021. Päätetyllä lisärahoituksella edistetään vähäpäästöistä liikennettä kuten sähkö- ja kaasuautoilua, uusiutuvan energian tuotantoa, puurakentamista ja strategian tavoitteita edistäviä kokeiluja.

Viestintävirastolle osoitetaan lisämäärärahaa tietoturvallisuuden, toimintavarmuuden ja yksityisyydensuojan varmentamiseksi ja kehittämiseksi 2 miljoonaa euroa vuosittain tavoitteena muun muassa digitaalisten alustojen ja palveluiden sujuva yhteentoimivuus.

Käynnistetään Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvä Kehä I:n Laajalahden kohta. Hankkeen kustannusarvio on arviolta 30 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusosuus on enintään 20 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan perusväylänpidon määrärahojen uudelleenkohdennuksella.

Suomen kilpailukyvyn ja kestävän talouskasvun tukemiseksi on erityisesti varmistettava Suomen saavutettavuus sekä toimivat kansainväliset yhteydet. Suomi on viennissä ja tuonnissa riippuvainen merikuljetusten kannalta tärkeiden väylien liikennöitävyydestä ja kapasiteetista.

Hallitus päättää käynnistää hankkeet Oulun ja Vuosaaren väylien syventämisestä. Valtion osuus molempien hankkeiden toteuttamiseksi on yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Rahoitus myönnetään lisäbudjetin kautta.