null Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen: Alaikäisten suojeluun vauhtia EU-suosituksella

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen: Alaikäisten suojeluun vauhtia EU-suosituksella

Tiedote 02.08.2006 10.29 fi

EU:ssa on valmisteilla uusi suositus lasten ja nuorten suojaamiseksi sähköisen median haitallisilta sisällöiltä.

- Mielestäni on välttämätöntä herättää jäsenvaltiot valppauteen tässä vaikeassa asiassa, liikenne- ja viestintäministeri Huovinen sanoo. Olen toiveikas, että asian käsittely etenee Suomen puheenjohtajakauden aikana.

Ministeri Huovinen avasi Satu ry:n Media & Message -tapahtuman Jyväskylässä 2. elokuuta.

Alaikäisten suojelua koskevassa suosituksessa EU:n jäsenmaita kehotetaan muun muassa käynnistämään medialukutaitoa ja -kasvatusta koskevia ohjelmia ja tarjoamaan muuta valistusta. Ministerit sopivat toukokuun neuvostossa suosituksen sisällöstä.

Ministeri Huovinen otti esiin myös digitelevisioon siirtymisen, jonka tekniset ja taloudelliset edellytykset ovat Suomessa kunnossa. Kuitenkin erityisesti vanhempia ikäryhmiä on tuettava pysymään muutoksessa mukana.

- Monelle ihmiselle televisio on tärkein portti ulkomaailmaan ja erilaisen tiedon lähteille. Näille ihmisille digitaalinen televisio on kenties ainoa tapa nauttia uusimmista viihde- ja muista palveluista, ministeri Huovinen totesi. - Näiden katsojien ja kansallisen viestintäjärjestelmän kannalta olisi ollut kohtalokasta sitoa televisiotoimijat vanhanaikaiseen analogiseen tekniikkaan, ministeri Huovinen sanoo.

Ministeri Huovinen käsitteli televisiodirektiivin uudistamista, joka on tärkein audiovisuaalialan aihe Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

- Eurooppalainen televisiotoiminnan lainsäädäntö on saatava vastaamaan digitaaliaikaa. Televisiodirektiivin käsittelyssä ratkaistavana on vielä etenkin soveltamisalan laajentaminen tilauspalveluihin sekä kysymykset mainonnan ja tuotesijoittelun säännöistä. Uskon, että pääsemme asiassa eteenpäin ja voimme marraskuun neuvostossa sopia direktiiviehdotuksen sisällöstä, ministeri Huovinen sanoo.

Ministeri Huovinen johtaa televisiodirektiivin ja alaikäisten suojelua koskevan direktiivin käsittelyä EU:n kulttuuriministerineuvostossa Suomen puheenjohtajakaudella.