Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö jätti alueellistamisraporttinsa

Liikenne- ja viestintäministeriö jätti alueellistamisraporttinsa

Tiedote 28.01.2005 16.09 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut loppuraporttinsa alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ministeriön hallinnonalalla on jo alueellistettu tai alueellistetaan tehtäviä noin sadan henkilötyövuoden verran.

Merenkulkulaitoksesta erotettiin tämän vuoden alusta Varustamoliikelaitos ja Luotsausliikelaitos. Merenkulkulaitokseen jäi viranomaistehtävien lisäksi väylänpito- ja kartoitustoimintoja. Merenkulkulaitoksen alueorganisaation kehittämistä jatketaan.
Merenkulkulaitoksen keskushallinto esitetään säilytettäväksi Helsingissä.

Syksyllä 2006 erotetaan Ratahallintokeskuksesta Rautatievirasto, joka vastaa rautatieturvallisuudesta. Henkilöstön saatavuuden ja taloudellisten syiden takia noin 30-35 henkilön virasto sijoittuisi pääkaupunkiseudulle.

Hallinnon ja alueellistamisen ministerityöryhmä hyväksyi joulukuussa linjauksen että Ilmailulaitoksesta erotettava Ilmailuviranomainen säilyy Vantaalla. Ministeriö on tilannut ulkopuolisen selvityksen mahdollisuuksista siirtää koulutukseen liittyviä viranomaistehtäviä muualle kuin Vantaalle, esimerkiksi Poriin.

Ilmatieteenlaitos on kehittänyt Lapin ilmatieteellistä tutkimuskeskusta, ja Sodankylään on syntynyt noin 20 uutta työpaikkaa.

Tiehallinto on vahvistanut yhdeksästä tiepiiristä koostuvaa aluehallintoaan. Tiepiireihin on viime vuosina sijoitettu tehtäviä yhteensä noin 70 henkilötyövuoden verran. Niistä 17 henkilötyövuotta on tukitehtäviä, joita hoidetaan Rovaniemellä ja Vaasassa. Tiehallinto jatkaa tehtävien siirtoa tiepiireihin.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että sen hallinnonalalla alueellistamista jatketaan siirtämällä keskushallinnon tehtäviä alueille, vahvistamalla alueellisia yksiköitä sekä ulkoistamalla.