Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö kampanjoi kaahausta vastaan

Liikenne- ja viestintäministeriö kampanjoi kaahausta vastaan

Tiedote 02.06.2004 09.45 fi

Nuorten kaahaamista liikenteessä yritetään estää kampanjalla. Kampanjalla pyritään vaikuttamaan liikenneasenteisiin ja näin vähentämään erityisesti nuorille tyypillisiä vakavia onnettomuuksia.

Kampanjan taustalla on huoli nuorten kaahaamisesta johtuvista kuolonkolareista ja vakavista loukkaantumisista. Kampanjan suunnittelu aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriössä jo vuosi sitten, mutta toteutusvaihe osuu ajankohtaan, jona on sattunut paljon juuri nuorten onnettomuuksia.

- Valitettavasti viime kuukausina on sattunut poikkeuksellisen useita nuorten kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia, liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen toteaa.

Luhtasen mukaan nuorten liikennekäyttäytymistä on seurattava tarkemmin ja ongelmiin on puututtava nykyistä herkemmin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatimassa yhdessä sisäasiainministeriön kanssa liikennevalvonnan kehittämisohjelmaa vuosiksi 2005-2007. Tämän ohjelman avulla on tarkoitus tehostaa liikennevalvontaa ja näin lisätä kiinnijäämisen riskiä.

Myös kuljettajaopetusta on parannettava ja liikenneasenteisiin vaikutettava jo ennen ajokortti-ikää kotona ja koulussa, ministeri painottaa. Luhtanen ei kannata nuorille liikenteessä asetettavia erityisrajoituksia kuten yöajokieltoa.

Lainsäädännön keinoista ministeri Luhtanen mainitsee ajokielloille ehdotettavat vähimmäispituudet ja kieltojen välittömän täytäntöönpanon. Asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä päätetään valtioneuvostossa 3. kesäkuuta.

Ikäryhmistä eniten henkilövahinkoja liikenteessä sattuu juuri nuorille. Tyypillisintä nuorten liikenneonnettomuuksien aikaa on touko-elokuu. Onnettomuudet noudattavat monesti samaa kaavaa. Nuori mieskuljettaja tai useita nuoria kuolee tai loukkaantuu vakavasti auton ajettua rajua ylinopeutta ulos tieltä viikonlopun tienoilla ja hyvissä keliolosuhteissa.

Nuoret ideoimassa kampanjaa

Kampanjan ydinviesti on, että kaahaaminen on liikenteessä asennevamma. Viesti syntyi Laurea-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman kurssityönä. Liikenne- ja viestintäministeriöltä kysyttiin ennen kurssia sopivaa yhteiskunnallisen viestinnän aihetta. Aiheeksi annettiin nuorten kaahaaminen.

Kurssin 60 nuorta tuottivat ryhmätöinä 15 ehdotusta kampanjaksi. Kurssin opettajana toimineen copywriter Mikko Pekkalan mukaan ehdotusten taso oli yllättävän hyvä. Ehdotuksista valittiin jalostettavaksi Tanja Korhosen (21) ja Liisa Ketolan (22) työ. Kampanjan on toteuttanut nuorten idean pohjalta mainostoimisto Publicis Helsinki.

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneturvan ja Tiehallinnon kampanja näkyy televisiossa kesäkuun alusta heinäkuun puoliväliin ja kuuluu radiossa kahden viikon ajan kesäkuussa. Ulkomainonta ajoittuu juhannuksen tienoille.


Lisätietoja

nuorten liikenneonnettomuudet:
toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva, puh. 0400 424 391
tutkimusjohtaja Sirpa Rajalin, Liikenneturva, puh. 0400 458 131

kampanja:
tiedotusjohtaja Katariina Kivistö, puh. (09) 160 28330 tai 0400 502 128
tiedottaja Eine Rossi, puh. (09) 160 20331 tai 0400 447 287