Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi 11 hakijaa

Uutinen 18.09.2015 16.30 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön viran hakuaika päättyi 18. syyskuuta 2015. Virkaa haki 11 henkilöä.

Hakijat ovat:

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö
alue-edustaja Risto Huttunen, 24 Housing Oy LKV
yrityskonsultti Pertti Widén
tekniikan tohtori Kari Pehkonen
tarkastuspäällikkö Ritva Kiiski, Kotkan kaupunki
filosofian maisteri Mirja-Leena Leskinen
ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto
osastopäällikkö Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö
tekniikan lisensiaatti Timo Kohtamäki
Msc. of economics and business administration Harri Jaskari
FL Katariina Juhola

Kansliapäällikön virkakausi kestää viisi vuotta. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön sekä sen hallinnonalan toimintaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.