Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti: Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti: Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

Tiedote 18.03.2020 17.05 fi sv en

Koronavirus COVID-19 tunnuskuva. (Kuva: VNK)

Tätä sivua käytetään liikenne- ja viestintäministeriön infosivuna koronavirustilanteessa. Sivua päivitetään säännöllisesti. Päivitetty viimeksi 2.4.2020.

--

Liikenne- ja viestintäministeriössä ja hallinnonalalla seurataan tiiviisti koronaviruksen vaikutuksia liikennejärjestelmään sekä viestintäverkkoihin ja -palveluihin.. Toimenpiteitä suunnitellaan STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sivuille on koottu kattavasti tietoa koronaviruksesta. THL antaa toimintaohjeita ja päivittää ohjeita ja materiaaleja uusien tietojen pohjalta.

Kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista

Hallitus on päättänyt 25.3.2020 rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19.4.2020 saakka. Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Sisäministeriön verkkosivuilta löytyy kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista.

Täydennyksiä usein kysyttyihin kysymyksiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta:

Mikä on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan rooli liikkumisrajoituksissa?

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee toimenpiteillään muita viranomaisia rajoitusten toteuttamisessa. Erityisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla, Väylävirastolla ja Traffic Management Finland -konsernilla on tässä merkittävä rooli.

Pysähtyykö julkinen liikenne Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä?

Julkinen liikenne ei pysähdy. Julkisen liikenteen käyttö on kuitenkin jo vähentynyt ja vähenee entisestään liikkumisrajoitusten vuoksi. Tämän takia esimerkiksi vuorovälit voivat olla normaalia pitempiä.

Markkinaehtoisesta joukkoliikenteestä ja vuoroista päättää palveluntarjoaja.

Viranomaisten hankkimassa joukkoliikenteessä on jo nyt vähennetty vuoroja. Bussiliikenteen ostoliikenteen osalta ELY-keskukset ovat sopineet kuljetusyhtiöiden kanssa, että ne voivat vähentää vuoroista 50 prosenttia tässä tilanteessa kun matkustajamäärä on vähentynyt merkittävästi.

Henkilöliikenne rautateillä pyritään pitämään käynnissä. VR-yhtymä Oy on aiemmin tehnyt jo päätökset matkustajaliikenteen vähentämisestä noin 15 prosentilla. Tavoitteena on ollut mahdollistaa välttämätön työmatka- ja asiointiliikenne

Tarkempia tietoja vuoroista saa suoraan palveluntarjoajilta.

Miten liikkumisen rajoittaminen vaikuttaa tavaraliikenteeseen?

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti, mutta tähänkin voi tulla viivästyksiä liikkumisen rajoitusten vuoksi.

Miten kansalaisille välitetään tietoa liikkumisrajoituksista?

Liikkumisrajoituksista ja niiden käytännön vaikutuksista on tarkoitus kertoa bussi-, juna-, metro- ja raitioliikenteen asemilla ja terminaaleissa sekä junien ja bussien valotauluissa ja kuulutuksissa. Tiedon tulee olla saatavilla myös Uudenmaan ympäryskunnissa ja maakuntarajat ylittävän työmatkaliikenteen kannalta merkittävien muiden paikkakuntien keskeisillä liikennepaikoilla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tulee yhdessä muiden viranomaisten kanssa huolehtimaan, että näin tapahtuu


Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä viranomaiset ovat vastuussa Suomen rajojen sulkemisesta?

Päätökset rajanylityspaikkojen sulkemisesta tekee valtioneuvosto. Rajojen sulkeminen on sisäministeriön hallinnonalalla toimivan Rajavartiolaitoksen tehtävä. Tässä vaiheessa liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole poikkeusoloihin liittyviä tehtäviä.

Milloin rajoitukset tulevat voimaan?

Sisäministeriön mukaan Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. klo 00 alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. 

Rajoitetaanko myös liikennettä?

Hallituksen linjauksen mukaan valmiuslain käyttöönoton myötä keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen. Tavara- ja rahtiliikenne pyritään pitämään mahdollisimman normaalina.

Pysyvän työsuhteen perusteella rajan ylittäminen on sallittua sunnuntaista 22.3.2020 klo 00.00 alkaen vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla. Työmatkaliikenne Viroon keskeytetään.

Hallituksen linjaukset yli 10 hengen oleskelua koskevasta kiellosta eivät kohdistu liikenteeseen tai liikennevälineeseen.

Saavatko suomalaiset palata Suomeen tai ulkomaalaiset lähteä Suomesta?

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Kuka päättää liikennöitävistä vuoroista?

Liikennepalveluja tarjoavat yritykset päättävät itse yhteyksistä ja liikennöitävistä vuoroista ulkomaille ja kotimaassa.

Liikkumista rajoittaa se, että liikennepalveluja tarjoavat yritykset ovat supistaneet toimintaansa.

Rajoitetaanko liikennettä myös rajojen sisäpuolella?

Ihmisten liikkuminen Suomen rajojen sisäpuolella ei ole kielletty, mutta hallituksen linjaus on, että ihmiset pyrkisivät minimoimaan kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen.

Hallitus muun muassa rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla. Tämä rajoitus ei koske liikennettä tai liikennevälinettä.

Miten julkinen kokoontumiskielto vaikuttaa liikenteeseen? Voiko esimerkiksi bussissa olla enemmän kuin kymmenen matkustajaa?

Hallituksen linjaus on, että ihmiset pyrkisivät minimoimaan kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen.

Liikenteessä ei ole rajoituksia sen suhteen montako samanaikaista matkustajaa joukkoliikennevälineessä voi olla.

Liikkuminen pyörällä tai kävellen on suositeltavaa.

Miten ulkomailla olevat suomalaiset pääsevät kotimaahan, kun liikenne ei toimi?

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen.

Matkanjärjestäjät sekä lentoyhtiöt ja laivayhtiöt pyrkivät kuljettamaan suomalaiset kotimaahan mahdollisuuksien mukaan. Liikennöinnistä kannattaa olla yhteydessä liikennepalvelujen tarjoajiin.

Esimerkiksi Finnair jatkaa lentojaan, mutta supistaa tarjontaansa hallitusti niin, että kotiuttamisia hoidetaan samalla. Lisätietoa saa suoraan Finnairilta.

Alukset voivat jättää Suomen satamaan Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvia henkilöitä, sekä jättää tai ottaa tavaraa tai rahtia.

Tieliikenteessä on oletettavaa, että Venäjän federaation FSB:n rajapalvelu ja Suomen Rajavartiolaitos antavat kansalaisten palata kotimaahansa.

Matkan keskeytyminen ja paluun vaikeutuminen koronavirustilanteen johdosta ei ole hätätilanne. Ulkoministeriö kehottaa kansalaisia selvittämään paluumatkan järjestelyt matkanjärjestäjän, lentoyhtiön tai vakuutusyhtiön kautta.

Miten informoidaan Suomessa olevia matkailijoita siitä, miten he pääsevät poistumaan maasta?

Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta. Matkailijat saavat tästä tiedon omien maidensa edustustoilta ja matkanjärjestäjiltä.

Miten matkustaja- ja henkilöliikenteen keskeyttäminen vaikuttaa rahtiliikenteeseen?

Vähentyvä matkustajaliikenne rajoittaa tavarankuljetusmahdollisuuksia matkustaja-autolauttojen ja lentoliikenteen osalta.

Muun rahtiliikenne pyritään turvaamaan, niin että se jatkuu lähes normaalina.

Kielletäänkö myös rahtialusten tulo Suomeen?

Ei. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Miten miehistön vaihdot saadaan hoidettua, kun rajoja suljetaan ja matkustajaliikenne keskeytetään?

Esimerkiksi linja-autojen, junien, ilma-alusten ja meriliikenteen miehistöjen vaihdot sallitaan, samoin rahtia kuljettavien kuorma-autonkuljettajien saapuminen maahan.

Miten alan yrityksiä tuetaan?

Hallitus suunnittelee toimenpiteitä yritysten avustamiseksi.

Miten turvataan viestintäyhteyksien toiminta, kun useissa yrityksissä on siirrytty etätyöhön? Riittääkö kapasiteetti?

Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut toimisivat mahdollisimman normaalisti. Suomen tietoliikenneverkoissa on hyvin kapasiteettia ja kestokykyä. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus seuraa tilannetta ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita.