Takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriön toimikunta etsii keinoja ilmastotyöhön

Liikenne- ja viestintäministeriön toimikunta etsii keinoja ilmastotyöhön

Tiedote 17.03.2008 11.37 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo aktivoida alan virastot ja laitokset toimimaan ilmastopolitiikan hyväksi.

Ministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävä on laatia ehdotus hallinnonalan ilmastopolitiikan toteuttamisohjelmaksi vuosille 2009-2020. Toimikunta myös seuraa ohjelman täytäntöönpanoa ja raportoi sen toteutumisesta. Lisäksi se arvioi ja seuraa eri foorumeilla tehtävää ilmastotyötä ja valmistelee hallinnonalan yhteiset linjaukset.

Virastot, tutkimuslaitokset ja liikelaitokset voivat vähentää päästöjä mm. toteuttamansa liikenne- ja viestintäpolitiikan keinoin. Toisaalta ne joutuvat omassa työssään sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Työssä tarkastellaan mm. energiatehokkuutta, maankäyttöä ja liikennejärjestelmäsuunnittelua, joukko- ja kevyenliikenteen edistämistä, julkisia hankintoja sekä tietoyhteiskunnan välineiden ja palveluiden käyttöä hallinnonalan ilmastotyössä.

Ilmastotyö perustuu liikennepoliittiseen selontekoon, hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan, ilmastopolitiikan linjauksiin ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin. Hallitus antaa liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle maaliskuun lopulla.

Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on lähes viidennes. Ilman uusia toimenpiteitä päästöjen arvioidaan edelleen kasvavan.

Toimikunnan puheenjohtaja on ministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Toimikuntaan kuuluvat lisäksi ykkösjohtajat Ajoneuvohallintokeskuksesta, Ilmailuhallinnosta, Ilmailulaitoksesta, Ilmatieteen laitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta, Merenkulkulaitoksesta, Merentutkimuslaitoksesta, Ratahallintokeskuksesta, Rautatievirastosta, Varustamoliikelaitoksesta, Viestintävirastosta ja Tiehallinnosta.

Toimikunta työskentelee vuoden 2009 loppuun.

Lisätietoja :
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389,
Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, p. (09) 160 28574