Liikenne- ja viestintävaliokunta puoltaa hallituksen esitystä merentutkimuksesta

Uutinen 27.11.2008 15.35 fi sv

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta puoltaa hallituksen esitystä Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Kuusi valiokunnan jäsentä jätti asiasta vastalauseen. Valiokunnan mietintöön sisältyy neljä lausumaehdotusta eduskunnalle.

Seuraavaksi asiaa käsitellään eduskunnan täysistunnossa joulukuun alussa.