Liikenne- ja viestintävirastoon haetaan pääjohtajaa

Uutinen 24.10.2018 14.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uusi virasto, Liikenne- ja viestintävirasto, aloittaa toimintansa 1.1.2019, mikäli laki Liikenne- ja viestintävirastosta vahvistetaan. Virastoon haetaan pääjohtajaa. Hakuaika päättyy 8.11.2018.

Liikenne- ja viestintävirasto on kansalaisia ja yrityksiä palveleva sääntely-, lupa-, hyväksyntä-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto vastaa myös pätevyys- ja tutkintotehtävistä. Lisäksi sen tehtävänä on edistää valtakunnallisesti tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittymistä sekä toimivia ja turvallisia liikenne- ja viestintäyhteyksiä sekä -palveluita. Liikenne- ja viestintäviraston henkilöstömäärä on noin 900.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa virastoaan ja vastata viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä sekä valvoa, että virastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Pääjohtaja aloittaa työskentelyn liikenne- ja viestintäministeriössä. Pääjohtajan virka siirretään 1.1.2019 lukien Liikenne- ja viestintävirastoon. Virka täytetään vain, mikäli laki Liikenne- ja viestintävirastosta (HE 61/2018 ja HE 104/2018) vahvistetaan.

Koko hakuilmoituksen voi lukea valtiolle.fi-palvelusta (ID-tunnus 31-213-2018). Tieto virkaa hakeneista on julkinen. Kaikkien hakijoiden nimet julkaistaan ministeriön internetsivulla www.lvm.fi hakuajan päätyttyä.