Liikennehallinnon sijoittamisselvitykset käyntiin

Tiedote 08.12.2008 15.00 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt uusien liikennehallinnon virastojen, väyläviraston ja liikenteen turvallisuusviraston sijoittamisselvitysten tekemisen.

Tulevan väyläviraston sijoittamispaikkoina vertaillaan pääkaupunkiseudun lisäksi Lappeenrantaa ja Rovaniemeä. Liikenteen turvallisuusviraston sijoittamispaikkoina puolestaan vertaillaan pääkaupunkiseudun lisäksi Kuopiota ja Kouvolaa.

Liikenteen turvallisuusviraston osalta selvitetään lisäksi meriturvallisuuden toimintojen alueellistamista Kotkaan. Väyläviraston osalta selvitetään myös hajasijoitettua mallia, jossa väyläviraston teknisiä palvelutehtäviä alueellistettaisiin Rovaniemelle tai Lappeenrantaan.

Väyläviraston henkilömäärä tulee olemaan noin 690 henkilötyövuotta ja liikenteen turvallisuusviraston henkilömäärä noin 540 henkilötyövuotta. Teknisiä palvelutehtäviä väylävirastoissa hoitaa yhteensä noin 200 henkilöä.

Sijoittamisvertailuun valittujen paikkakuntien katsotaan tukevan alueellistamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti uusien virastojen toimintaa. Paikkakunnilla on virastojen toimintaan liittyvää osaamista ja koulutusta ja alan muita toimijoita. Päätökset uusien virastojen sijoittamisesta tehdään selvitysten valmistuttua keväällä 2009.

Sijoittamisselvityksien toteuttajaksi kilpailutettiin valtion hallinnon ulkopuolinen konsulttitoimisto Net Effect Oy.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 26.11.2008, että Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus yhdistetään uudeksi väylävirastoksi ja Ajoneuvohallintokeskus, Rautatievirasto, Ilmailuhallinto sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto yhdistetään uudeksi liikenteen turvallisuusvirastoksi. Uudet virastot aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Virastojen yhdistämisillä tavoitellaan mm. kokonaisvaltaista liikennepolitiikan valmistelua ja sen toteutuksen terästämistä sekä liikenteen turvallisuuskysymysten nykyistä kokonaisvaltaisempaa hoitoa. Lisäksi virastojen toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden odotetaan paranevan ja toimintojen nykyistä paremman yhteen sovittamisen kautta uskotaan syntyvän synergiaetuja sekä säästöjä. Virastojen yhdistämisellä voidaan myös vahvistaa kansallista ja alueellista liikennejärjestelmänäkökulmaa sekä parantaa hallinnon tuottavuutta. Samaan aikaan liikennepalveluiden asiakkaiden saaman palvelun odotetaan paranevan, kun koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet nähdään uusissa virastoissa kokonaisuutena.

Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. (09) 160 28325 tai 044 0581 030 ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260