Liikennehallinnon uusien virastojen pääjohtajien virat hakuun

Uutinen 13.11.2009 12.33 fi sv

Tasavallan presidentti vahvisti liikennehallinnon uusia virastoja koskevat lait 13. marraskuuta 2009. Lakien vahvistamisen jälkeen valtioneuvosto piti ylimääräisen istunnon, jossa se hyväksyi virastojen pääjohtajien virkoja koskevat asetukset.

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajat viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen. Molempien virastojen pääjohtajien virat ovat avoimessa haussa 30.11.2009 kello 16.15 saakka.