null Liikennekomissaari Tajani vastasi ministeri Vehviläisen konttitiedonantoon

Liikennekomissaari Tajani vastasi ministeri Vehviläisen konttitiedonantoon

Tiedote 11.06.2009 18.20 fi en

Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen informoi torstaina 11. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministereitä Venäjän tullilaitoksen valmistelemasta hallituksen asetusluonnoksesta, jolla siirrettäisiin Venäjälle vietävät 20 jalan tai sitä suuremmat kontit kuljetettavaksi joko meritse tai rautateitse.

Asetus koskisi vientiä ja transitoliikenteen konttikuljetuksia Venäjälle Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta. Suomen käsityksen mukaan Venäjä on ottamassa tämän asetuksen käyttöön muodossa tai toisessa.

Ministeri Vehviläinen kertoi kollegoilleen siitä, mitä vaikutuksia asetuksella olisi EU:sta Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle.

- Pidän järkevänä ilmastopoliittisista ja logistisista syistä siirtää mahdollisimman paljon tavarakuljetuksia rautateille, mutta konttien siirtoa rautateille ei ole mahdollista toteuttaa yhtäkkisellä hallinnollisella päätöksellä. Tällä asetuksella olisi kielteisiä vaikutuksia Euroopan unionin ja Venäjän välisiin taloussuhteisiin sekä liikennealan yhteistyöhön, ministeri Vehviläinen totesi.

Ministeri Vehviläinen painotti, että konttiasetus vaikeuttaisi merkittävästi kuljetuksia EU:n ja Venäjän välillä. EU-maiden ja Venäjän rautateillä ei ole riittävästi välityskykyä eikä kapasiteettia kuljettaa näin suuria konttimääriä. Yksinomaan Suomen kautta kuljetettiin vuonna 2008 noin 200 000 konttia, joista rautateitse meni vain 7 000 eli noin 4 prosenttia.

Ministeri Vehviläinen kehotti komissiota ja EU-jäsenmaita ottamaan asian esille kaikilla tasoilla Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa. On tärkeää turvata häiriöttömät tavaraliikennemarkkinat ja logistiikkaketjujen toimivuus.

Liikennekomissaari Antonio Tajani vastasi komission puolesta Suomen tiedonantoon. Komissaari Tajanilla oli Suomen kanssa hyvin yhtenäinen käsitys asetuksen kielteisistä vaikutuksista EU:n ja Venäjän väliseen kauppaan ja liikennesuhteisiin. Komissio on lähettänyt 10. kesäkuuta asiasta kirjeen Venäjän hallitukselle, jossa se vaatii sitä harkitsemaan uudestaan asetuksen antamista.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 160 28482, 050 552 7260
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. (09) 160 28367, 040 580 0894
hallitusneuvos Jaana Heikkinen, p. (09) 160 28628, 040 356 5670 (lehdistön kontaktihenkilö Luxemburgissa)