null Liikennemarkkinoiden kehittämisestä kaikki kulkumuodot kattava ohjelma

Liikennemarkkinoiden kehittämisestä kaikki kulkumuodot kattava ohjelma

Tiedote 29.06.2010 15.02 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu liikenteen elinkeinopoliittinen ohjelma on valmistunut. Ohjelma sisältää tilannekatsauksen liikennemarkkinoiden nykytilanteesta, arvion kehitysnäkymistä sekä ehdotukset kehittämistarpeista.

Tavoitteena tulee olla, että Suomen liikenne- ja logistiikkamarkkinat tukevat Suomen kilpailukykyä, kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita, yhteiskunnan toimivuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi Suomen eri alueiden saavutettavuus on varmistettava.

Myös logistiikkakustannukset on pidettävä kilpailukykyisinä, jotta niistä ei muodostu rasitetta suomalaisille yrityksille. Liikenteen on myös oltava sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävää.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen kiittää liikenteen elinkeinopoliittisen ohjelman valmistellutta työryhmää.
- On tärkeää, että ensimmäisen kerran on koottu yhteen toimialan elinkeinopoliittinen ohjelma. Tehty työ antaa hyvän pohjan ministeriön tulevaisuuskatsauksen valmisteluun, joka antaa eväitä vaalien jälkeisen hallitusohjelman linjauksiksi. Tuleva hallitus ottaa tarkemmin kantaa elinkeinopoliittisen ohjelman yksityiskohtaisiin suosituksiin, Vehviläinen sanoo.

Ohjelman kehittämistoimenpiteissä tukeudutaan kuljetusmuotokohtaisiin ohjelmiin ja strategialinjauksiin ja niissä korostuu erityisesti lainsäädännölliset toimet, jotka edistävät toiminnanharjoittajien markkinoillepääsyä ja siten liikennepalvelujen tehokkuutta.

Liikennemarkkinoiden merkitys kansantaloudelle on merkittävä. Liikennepalvelujen liikevaihto vuonna 2007 oli 22 miljardia euroa eli liikennepalvelujen osuus BKT:sta olisi noin 12 prosenttia. Liikennepalvelut ovat myös merkittävä työllistäjä. Suomessa toimii yli 25 000 liikennealan yritystä, jotka työllistävät yhteensä 130 000 henkilöä.

Syksyllä 2008 rahoituskriisinä alkanut maailmantalouden lama on heijastunut voimakkaasti myös Suomen liikennemarkkinoihin. Erityisesti tavarankuljetusmarkkinoilla kuljetukset ovat vähentyneet kuljetusmuotokohtaisesti jopa 20-50 prosenttia vuoden 2009 aikana edellisvuoteen verrattuna.

Tarjolla hyviä liikennepalveluita. Liikenteen elinkeinopoliittinen ohjelma (LVM:n julkaisuja 23/2010). Julkaisu on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Risto Saari, puh. (09) 160 28311